Bejelentkezés
Elfelejtett jelszó
Bejelentkezés
emberimunkahely

1. A TUDATOS GYÁR

FA · 11 hónapja
Az Intelligens Termelési Rendszer
Intelligent Production System : IPS
A ' tudatos gyár ' !

Bevezető

Egy rendkívül újszerü munkahelyi közösségi rendszer, ahol minden dolgozó munkája és személyisége egyaránt nagyrabecsült, és nélkülözhetetlen része a teljes vállalati gépezetet üzemeltető emberi közösségnek! A kollégák büszkék és elhivatottak a betöltött feladatköreikre! A cégtulajdonos, a különböző vezetői szintek, és a beosztottak, nem ellentétes pólusokat képviselnek, nem egymással küzdő feleket, hanem egységes egészet!
Azok a befektetők, tulajdonosok és felsővezetők, akik vállalatokat hoznak létre és üzemeltetnek, különböző célok, motivációk közül választhatnak. Egy jól működő, piacvezető termelés, mindenképp alapcél. A valóban tökéletesedő gyár, már igényesebb, szélesebb látókörű vezetési cél! De hogyan is festene ma egy messze átlagon felüli gyárarculat?!
Vajon milyen előnyökkel járna egy olyan munkahelyi miliő, ahol az emberek jól érzik magukat, szívesen várják a munkába érkezést, és a gyár épp olyan fontos élettér számukra, mint az otthonuk! Emiatt lelkesek és elkötelezettek a rájuk bízott feladataikra, fizikai és tudati energiájuk, valamint vágyuk legjavát fektetik a termelésbe és a fejlődésbe! Ahová rátermett emberek szeretnének bejutni, mert messze földről híresen jó munkahely! 
Tévhit, hogy az emberek többsége nagy vagyonra és hatalomra vágyik! A kétkezi munka egy alapvető születési adottság! Az ilyen természetű ember elismert hivatásra, elégedett életre, valamint biztonságos otthonra és jövőre vágyik. Cserébe csodákra képes! Minden ember adott természettel és képességgel születik, mely oktatási és nevelési rendszerrel teljesedik ki adott állapotára. Egy fejlett cég humánpolitikája, bölcsen hasznosítsa e különféle emberi adottságokat és képességeket, ám emberi értékkülömbséget sosem tesz!

Az egyik kiemelkedő érv, mely e fejlesztés mellett szól, hogy a többlet befektetés javarésze nem pénzbeni, hanem tudás és szervezési invesztálás!
Természetesen újító, úttörő szemléletre van szükség, az emberi intelligencia lehető legfejlettebb képességeit és látásmódjait kell latba vetni, de civilizációnkat az efféle vállalkozások viszik előre!
Ehhez igyekszik hozzájárúlni az alább összeállított elvrendszer, amely megfelelő kezekben, alkalmas egy ilyen vállalati minőség létrehozására!

A Tudatos Gyár

Az IPS nem más, mint egy igen fejlett humánpolitikai irányelvrendszer, melynek lényege, hogy olyan személyközpontú dolgozói közösséget hozzon létre, amely elhivatott és őszintén együttműködő. A közösség fontosságát helyezi legfelülre, mert a megbecsült dolgozók, nagyra becsülik munkájukat! 
[ Ezért termelésük minden szempontból túlszárnyalja, az elégedetlen, létszükségletekkel zsarolt, kizsákmányolt, fenyegetett, és instabil munkavállalók eredményeit! ]
Az IPS nem új dolgokat, hanem új látásmódot kíván létrehozni, vagyis a dolgozói közösségre fordított figyelmet és törődést maximalista és odaadó módon szeretné folyamatosan fejleszteni, ebben eltökélt felsővezetői csoport által!

Egy gyártó vállalat két különböző lényegi rendszer összekapcsolódásából épül fel! Az egyik a gyártási rendszer, vagyis a materiális rendszer! A másik az emberi rendszer, vagyis a tudatos rendszer!
A gyártási oldal a technológiai mechanizmustól az üzleti menedzsmentig a megvalósítási eszköz! Az emberi oldal ezen eszközi rendszer felhasználója, vagyis a megvalósító!
Egy magas minőségű vállalat kifejlesztése e két rendszer fejlesztésén alapul. A jelenlegi gyártási szférában, különösen Magyarországon, csupán a gyártási rendszert fejlesztik, ellenben az emberi oldalt, szegényes minőségű humánpolitikai spekulációkkal tákolják össze. 

Először is meg kell érteniük, mit jelent a valódi érték és a valódi haszon!
A valódi érték az emberi egyéni személyes lét! A valódi haszon pedig annak mind tökéletesebb állapota!
A valódi haszon 3 összetevőből áll:
1. - Az anyagi érték, vagyis pénzügyi gyarapodás és szociális életkörülmény javulás! 
2. - Az emberi tudatminőség és intelligencia fejlődése! 
3. - A tökéletesedő jövő iránya, egyénre szabottan és társadalmilag is!
A 3 féle haszon együtt: a valódi haszon !
/ Tulajdonképpen minden együttműködő civilizált közösségnek a valódi érték óvása és a valódi haszon növelése kell hogy jelentse az alapvető közös célt és az összetartó erőt! /


Megjegyzést csak bejelentkezett blogolok tagok írhatnak!
Jeletkezz be a blogodban, vagy készíts te is egy blogot a blogolok.hu-n!